penaja utama

Thursday, May 26, 2011

Hari Alam Sekitar Sedunia 2011

http://adzmierz.blogspot.com/

Hari Alam Sekitar atau (World Environment Day,dilancarkan oleh Perhimpunan Agung PBB pada tahun 1972.
Hari alam sekitar disambut pada 5 Jun setiap tahun.

Tujuan utama hari ini di raikan adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai alam sekitar dan menarik perhatian politik dan tindakan awam.

Tema Hari Alam Sekitar Sedunia 2011
Forests-Nature At Your Service

http://www.unep.org/

Hutan merangkumi sepertiga daratan bumi, Hutan membuatkan planet kita terus hidup dengan.

Bahkan, 1,6 bilion manusia bergantung pada hutan untuk mencari mata pencarian mereka.

Hutan memainkan peranan penting untuk melawan perubahan iklim, melepaskan oksigen ke atmosfera sementara menyimpan karbon dioksida.

Terdapat beberapa sambutan hari alam sekitar di peringkat negara kita,antaranya:

Hari Alam Sekitar Sedunia 2011 peringkat Shah Alam yang di anjurkan oleh Majlis Bandaraya Shah alam (MBSA) pada 4 dan 5 Jun 2011.


No comments:

Post a Comment